W roku szkolnym 2016/2017 przewidujemy utworzenie dwóch klas

pierwszych o profilach:

  • klasa o rozszerzonym programie języka angielskiego

  • klasa sportowa

oraz jednej klasy ogólnej

 


Klasa o rozszerzonym programie języka angielskiego

 

Język angielski jest współcześnie najpopularniejszym językiem na świecie - zna go ok. 1,5 miliarda ludzi mieszkających na wszystkich kontynentach. Nauka w tej klasie pozwoli na podwyższenie poziomu znajomości języka angielskiego. Pod okiem profesjonalnego nauczyciela, uczniowie doskonalić będą swoje umiejętności językowe, przełamywać bariery w mówieniu i pisaniu. W profesjonalnie wyposażonej do nauki języka sali lekcyjnej uczniowie nie tylko opanują gramatykę, ale także będą bawić się językiem poprzez naukę piosenek, udział w przedstawieniach, konkursach, warsztatach i projektach. Dobra znajomość języka angielskiego pozwoli uczniom na swobodną komunikację z ludźmi z całego świata. Umożliwi im także poszukiwanie wszelkich wiadomości na obcojęzycznych stronach internetowych, czytanie gazet i książek anglojęzycznych, rozumienie tekstów utworów muzycznych i dialogów w filmach.1.png2.png3.png4.png5.pngKlasa sportowa

 

Będzie to klasa dla uczniów pragnących rozwijać swoje sportowe zainteresowania oraz podnosić umiejętności w zakresie wybranej przez siebie dyscypliny (koszykówki, siatkówki lub piłki nożnej). Baza sportowa szkoły obejmuje nowo wybudowane wielofunkcyjne boisko oraz salę gimnastyczną z przyległą siłownią.

maj_2016.jpg


20160610_103926.jpg

 

20160610_102552.jpg

 

20160610_092258.jpg

 

20160610_092444.jpg


20160610_093704.jpg


Klasa ogólna

 

 

Nauczanie w tej klasie prowadzone będzie według obowiązujących w gimnazjum programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb ucznia. Jeżeli masz trudności w nauce, to w tej właśnie klasie masz realną szansę uzupełnić swoje braki i w ciągu trzech lat nauki ukończyć gimnazjum.1.jpg3.jpg


 

 

2.jpg